De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Door de vergrijzing in combinatie met de beperkte instroom van technisch geschoold personeel dreigt veel kennis en een schat aan ervaring verloren te gaan. Ook brengen de economische omstandigheden behoefte aan flexibiliteit mee.

De Decarme Groep stelt zichzelf ten doel hoogwaardige dienstverlening te bieden die een oplossing bied voor zowel tijdelijke als permanente behoefte aan gekwalificeerd personeel. Dit doen we op een open, integere en toekomstgerichte wijze, met als doel vraag en aanbod op het gebied van personeelsvoorziening in balans te brengen. Leidend voor de Decarme Groep een goede match te maken met als centraal uitgangspunt: “de juiste mens op de juiste plek”.

Horeca