Aansprakelijkheid

Aan alle informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor Decarme. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie proberen wij zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk aan te passen op de website. Decarme aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of schrijf- en zetfouten van aangeboden informatie op deze website.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij proberen om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van niet-beschikbaarheid.

Privacy

Met betrekking tot privacygevoelige informatie gaat Decarme zorgvuldig om. Echter aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor eventuele privacygevoelige schade. Alleen met toestemming van de kandidaten en werkgevers verstrekken we informatie naar eventueel derden.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om auteurs rechtelijke informatie van deze website, in welke vorm dan ook te gebruiken, verspreiden of openbaar te maken zonder toestemming van Decarme.