Payrolling:

Tegenwoordig is er op de arbeidsmarkt een duidelijke tendens zichtbaar van flexibiliseren. Een van de manieren om dit te faciliteren is payrolling. Overweeg je als bedrijf om je personeel bij een payroll bedrijf onder te brengen. Oriënteer je dan goed.

Voordelen:

  • Tijdige en correcte salarisbetalingen
  • Up-to-date kennis van verloning, certificering etc
  • Meer tijd voor core business, dus ondernemen
  • Geen risico bij ziekte
  • Maximale flexibiliteit
  • Vermijden van arbeidsrechtelijke risico’s
  • Administratief nauwelijks nog werkzaamheden

Interesse?

Maak snel een afspraak met ons.